Rüzgar enerjisi santrallerinin SCADA sistemlerinden alınan veriler RİTM Merkez’e iletilir.

Bu iletimde aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılır.

  1. a) Veriler sabit IP adresli ve santral sahibi kurum bünyesinde bulunan bir sunucuya 10 dakikada

bir kez otomatik olarak yazdırılır. Bu veriler güvenli dosya aktarım protokolü (sftp) ile YEGM

tarafından kesintisiz olarak erişilebilir bir klasörde depolanacaktır.

  1. b) YEGM tarafından uygun bulunacak güvenli başka bir yöntemle gönderilir.

İletilecek veri dosyası formatı aşağıdaki şekilde olmalıdır.

  1. a) Veriler metin dosyaları halinde gönderilir. Dosya adı, RITM tarafından verilen santral

numarası ve zaman damgasından oluşmalıdır. SantralNo-ggaayyyy-SSddss.txt

  1. b) Her bir türbin için damgalanan zaman süresince (On dakika) alınan, sırasıyla ortalama güç,

ortalama hız, ortalama yön ve türbin status bilgileri yer almalıdır. Her satırda bir türbin bilgisi

olmalı ve sütunlar arası veriler virgül ile ayrılmalıdır. Ondalık verilerde nokta kullanılmalıdır.