TEİAŞ’ın web sitesinde yayınlandık

TEİAŞ’ın web sitesinde yayınlandık

Firmamız TEİAŞ’ın web sitesinde ilan edilmiştir:

Lagos Enerji TS EN ISO IEC 17020 standardına göre A Tipi muayene kuruluşu olarak akredite olmak amacıyla TÜRKAK’a başvurusunu yaparak, 31/12/2012 tarihine kadar akreditasyon işlemlerini tamamlayacağını yazılı olarak TEİAŞ’a taahhüt etmiştir. Akreditasyon başvurusunun TÜRKAK tarafından kayıt altına alındığına dair yazı ve taahhütname ile 9/5/2012 tarihinde TEİAŞ’ın resmi web sitesinde yayınlanmayı başarmıştır. Böylece, Lagos Enerji yan hizmetlere ilişkin performans testlerini yaparak sertifikasyon hizmeti vermeye başlamıştır.

TEİAŞ – Yan hizmetler performans testlerini yapan şirketler ile ilgili açıklama