İtiraz ve şikayetlerinizi en iyi şekilde değerlendirebilmek adına ilgili prosedür ve formları aşağıdaki gibi bilginize sunuyoruz:

İtiraz ve Şikayetlerin Yönetimi Prosedürü

Şikayet ve İtirazlar Prosesi

İstek, İtiraz ve Şikayetler Formu