Anlık Talep Kontrol Hizmeti Performans Testleri

Anlık talep kontrol (ATK) hizmeti performans testleri, hizmeti sağlayacak tüketim tesislerinin anlık talep kontrol rölesine bağlantı noktalarının teknik özelliklerinin yeterliliğini doğrulamak amacıyla yapılır. Bu testler anlık talep kontrol hizmetini sunacak tüketiciler tarafından belli periyotlarda (3 yılda bir) gerçekleştirilmelidir.

Testlerde ve hizmetin sunulmasında kullanılacak anlık talep kontrol rölesi maksimum 10 mHz hassasiyete sahip olmalıdır.

ATK Performans Testleri, tüketim tesisinin şebeke ile bağlantısı kesilerek doğrudan simule frekans bilgisi kullanılarak gerçekleştirilir.

ATK Performans Testinin Hedefi

Test edilen tüketim tesislerinin yük talebinin, sistem frekansının TEİAŞ tarafından belirlenen frekans seviyesine düşmesi durumunda anlık talep kontrol röleleri vasıtasıyla otomatik olarak kesilebildiğinin doğrulanmasıdır.

Anlık Talep Kontrolü Hizmeti Performans Testleri gerçekleştirilirken aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Testler başlamadan önce, tüketim birimi ATK hizmetine katılırken sunması gereken ATK yedek miktarı kadar tüketim yapar.

ATK – Öngörülen Performans Kriterleri

  • Tüketim biriminin şebeke ile bağlantısı kesildikten sonra, simüle frekans, şebekeden alınan son frekans seviyesinden başlanarak hizmetin sağlanacağı frekans seviyesine kadar kademeli bir şekilde azaltılır.
  • Uygulanan test frekans sinyali, hizmetin sağlanacağı frekans seviyesine ulaştığı anda ATK rölesinin otomatik olarak devreye girdiği ve test edilen tüketim biriminin tüm talebini kestiği kontrol edilir. Yük atma sırasında yükün paralel hatlara kaymadığı kontrol edilir.
  • Yüksüz seviyede 15 dakika beklendikten sonra, ATK rölesinin otomatik olarak devreye girdiği kontrol edilerek, tüketim tesisindeki yük değişimi gözlemlenir.

 

Hizmetler menüsüne dönmek için lütfen tıklayınız.

Yan hizmetler menüsüne dönmek için lütfen tıklayınız.