TEİAŞ Milli Yük Tevzi SCADA / EMS Sistemi Projesi kapsamında enerji üretim santralleri ve otoprodüktör lisanslı enerji tesisleri (Hidro Elektrik Santrali, Rüzgar Enerji Santrali, Termik Santral) ile TEİAŞ SCADA sistemi arasında haberleşme sistemi kurulması gerekliliği bulunmaktadır.

Lagos Enerji, HES-RES-Termik Santrallerin TEİAŞ haberleşme altyapıları ve SCADA çözümleri konusunda anahtar teslim projeler yapmaktadır.

Sunmuş olduğu çözümler arasında OPGW Haberleşmesi, PAX Haberleşmesi, Kiralık Hat haberleşmesi, PLC haberleşmesi, RTU sistemi yer almaktadır.
SDH STM1 ürünleri E1 G.703, E3, E&M, FXS, FXO, G.703-64K Codirectional, RS-232, V.24, V.35 ve Ethernet portlarını aynı şaside sunmaktadır.

Milli Kontrol Merkezi, Acil Durum Kontrol Merkezi ve Bölgesel Kontrol Merkezleri arasındaki iletişim Türk Telekom Şirketinden kiralanan kanallar, uydu kanalları (VSAT) ve TEDAŞ’ın kendi fiber optik kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Veri iletişiminin güvenilirliğinin artırılması amacıyla MKM ile BKM’ler arasında ve BKM’ler ile RTU’lar arasında yedekli iletişim kanalları kullanılmaktadır.

Bölgesel Kontrol Merkezleri ile RTU’lar arasındaki veri iletişimi, enerji nakil hatları üzerinden kuranportör (PLC) kanalları, TEDAŞ’ın fiber optik kanalları ve Türk Telekom A.Ş.’den kiralanan kanallar üzerinden yapılmaktadır.

BKM’ler ve RTU’lar arasında 200, 600, 1200, 2400, 9600 ve 19200 bps veri iletişim hızları kullanılmaktadır. Kontrol Merkezlerinde RTU linkleri Telekontrol Arabirimleri (Telecontrol Interface, TCI) üzerinden noktadan-noktaya (point-to-point) veya multidrop (party-line) yapıda çalışacak şekilde bağlanmaktadır.

Kontrol Merkezleri arasında kullanılan veri iletişim protokolü IEC 60870–6 (Inter Control Center Protocol) iletişim protokolüdür. RTU’lar ile kontrol merkezleri arasında ise, yeni tip RTU’lar için IEC 60870-5-101 iletişim protokolü, eski RTU’lar için de F4F iletişim protokolü kullanılmaktadır.

Uzak Terminal Birimleri (RTU)

Trafo merkezi ve santrallarda bulunan RTU’lar vasıtasıyla toplanan bilgiler işlenerek Bölgesel Kontrol Merkezlerine, oradan da Milli Yük Tevzi ve Acil Durum Merkezine gönderilmektedir. Kontrol merkezlerinden gönderilen kontrol sinyalleri de RTU’lar vasıtasyla santral ve trafo merkezlerine iletilmektedir.

RTU’lar vasıtasıyla santral ve trafo merkezlerinden, generatör üniteleri, hat ve trafoların aktif ve reaktif güç değerleri, bara gerilim değerleri, trafo kademe değiştirici pozisyon bilgileri, bazı merkezlerden akım, frekans gibi ölçümler, santrallara ilişkin bazı ilave veriler, topoloji belirleyen kesici, ayırıcı, toprak ayırıcısı bilgileri ve alarm bilgileri ile enerji ölçümleri gibi Ulusal Enterkonnekte Elektrik Şebekesinin izlenmesi ve işletilmesi için ihtiyaç duyulan veriler toplanmaktadır.

Genel olarak, analog ölçümler 10 saniyede bir belirli bir eşik değerinin (threshold) aşılması durumunda kontrol merkezine gönderilirken, durum ve alarm bilgileri ise durum değişikliği olduğunda gönderilmektedir. Durum ve alarm bilgileri için zaman- etiketi (time-tag) bilgileri de kontrol merkezine gönderilmektedir.

RTU’lar durum değişikliklerinin oluş zamanını “zaman-etiketi” olarak ilgili Bölgesel Kontrol Merkezine göndermektedir. Yeni RTU’lar durum ve alarm bilgilerini zaman etiketlemek için 1 milisaniye çözünürlüğe ve uzaktan kumanda özelliğine sahiptir

ABB RTU560
rtu560a

19’’ rack kasa

 • Yüksek sayıda veri nokta kapasiteli
 • Birçok merkezle haberleşme yetenekli
 • Çoklu ortam üzerinden eş zamanlı haberleşme
 • Akıllı elektronik cihazlarla (IED) haberleşme
 • Alt sistemlerle haberleşme
 • Güç kaynağı yedekli olabilir
 • İşlemci yedekli olabilir
 • Yüksek genişleme kapasiteli
 • Hotplug modül değiştirme
 • Değişik uygulamalar için çok sayıda dijital ve analog I/O’lar
 • Sıcak yedekli çalışma (Redundancy) ve yüksek güvenirlilik
 • IEC61850 haberleşme protokol desteği
 • Çok sayıda endüstriyel haberleşme protokol desteği
 • Entegre insan makina arayüz (HMI)
 • Lokal arşivleme
 • İnternet güvenliği

Lagos Enerji

Geniş UMUX ürün yelpazesi ile TEİAŞ OPGW kabloları üzerinde istenen tüm iletişim gereksinimini sağlayabilen çözümlere sahiptir.

SDH ve PDH’i tek bir şasi içinde sunabilen UMUX ve XMP ürünleri yüksek fiyat performans oranları ve geniş referansları ile TEİAŞ OPGW projelerinde tercih edilen çözümlerdir.

STM1, E&M, FXO, FXS, G.703 arayüzleri tek bir üründe sunulabilmektedir.

Teleinformasyon sistemi RTU Yüktevzi Haberleşmesinde üstün performans.

Geniş RTU, SDH, PDH, MUX ürün yelpazesi.

Detaylı çalışma ve TEİAŞ – Enerji Santrali Haberleşme – RTU projeleriniz için bizimle irtibata geçiniz,