Yatırımcılar LAGOS’a güvenirler, çünkü tam bağımsız.
Ne LAGOS ne de çalışanları, kendi hesabına proje geliştirmemektedir ve hiç bir enerji projesinde hisse sahibi değildirler. Enerjisi piyasasında müşterilerimizle rekabet etmeyiz, imalatçılarla bağlantımız yoktur ve başarıya dayalı ücretlendirme usulü çalışmıyoruz.