Lagos’un Ahlaki Kuralları bütün şirket organizasyonumuza ilham veren prensipleri ve değerleri tanımlar:

  • Milli yasalara ve yönetmeliklere saygı
  • İllegal veya uygunsuz davranışları cezalandırmak ve reddetmek
  • Kanun ihlalini engellemek, şeffafiyet ve sadakat
  • Piyasada mükemmellik ve rekabet arayışı
  • İnsan kaynaklarına saygı duymak, korumak ve takdir etmek
  • Güvenlik ve çevreye saygı duyarak, sürekli gelişmeyi amaçlamak
Ahlaki Kurallarımız organizasyonumuzdaki her bir birimin sosyal ve ahlaki sorumluluklarını tanımlar.